• СКЛАД ПРАВЛІННЯ

  (обрані загальними зборами від 10.12.17)

  1. Паромська Наталія Миколаївна, власник кв.1, будинок 3б;
  2. Єфимович Наталія Володимирівна, представник власника кв.46, будинок 3б;
  3. Сисоєнко Оксана Володимирівна, власник кв.72, будинок 3б;
  4. Маргітич Марина Іванівна, власник кв.10, будинок 3в;
  5. Піманов Ігор Сергійович, власник кв.34. будинок 3в;
  6. Мошкін Ярослав Ігорович, власник кв.59, будинок 3в;
  7. Шашко Михайло Юрійович, власник кв.30, будинок 3в та нежитлових приміщень 79\33к, 79\32к, 79\31к;

  СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

  (обрані загальними зборами від 10.12.17)

  1. Пінчук Роман Володимирович, власник кв. 48, в будинок №3б;
  2. Міщенко Віктор Володимирович, власник кв. 12, в будинок № 3б;
  3. Харченко Юлія Василівна, власник кв. № 78/5, в будинок №3в.

  Постійно діюча комісія

  на 2018 рік для проведення інвентаризації, списання товарно-матеріальних цінностей, введення в експлуатацію та списання основних засобів, необоротних матеріальних та нематеріальних активів

  (створена протокол правління №2 від 1.02.18)

  1. Гарібова Наталія Едуардівна – представник власника кв.74, будинок 3Б. (голова комісії).
  2. Паромська Наталія Миколаївна, власник кв.1, будинок 3б;
  3. Сисоєнко Оксана Володимирівна, власник кв.72, будинок 3б;
  4. Міщенко Віктор Володимирович, власник кв.12, в будинок № 3б;